...I can see a lot of connections between animals and human beings and I can get the same kind of feelings from an animal as from the human being. There can be a virility, a dignity or there can be tenderness, vulnerability. I can see animals in anything, really -- Henry Moore --

Mens-dier-wezens uit steen vormen de hoofdmoot van mijn werk als beeldhouwster. De beelden ontstaan door kijken naar de werkelijkheid plus mijn verbeelding, en hard werken met hamer en beitel, rasp en vijl.

Ze zijn figuratief, maar geen kopie van de natuur: af en toe gooi ik wat wezenskenmerken door elkaar, of ontspruiten er nieuwe soorten aan mijn fantasie en handen…

Iedere steen stelt eigen eisen, geeft vorm en ritme aan. De beelden zijn 'hard als steen' maar strelen het oog en vragen om aangeraakt worden.

Soms werk ik ook met geboetseerde modellen waarvan ik in brons of andere materialen beelden laat gieten - dat kan zijn omdat de vorm niet geschikt is om uit steen te houwen, maar ook gewoon, om te zien wat een andere procedé, een ander huid, etc. doet met de vorm.